___________________________________________________________________________

copyright 2012 by Legal BenchMarket International
Legal BenchMarket International B.V. | KVK 27259835 | Lange Voorhout 72 | 2514 EH Den Haag | Tel. +31 (0)703920441 |
___________________________________________________________________________
Home
Wie wij zijn
Wat wij doen
Home
Tarieven
Contact
Pers
F.A.Q.
Wie wij zijn
Wat wij doen
Home
Onze tarieven
Contact
Pers
F.A.Q.
Links
Cliënten
F.A.Q. / Tien meest gestelde vragen
1. Moeten advocatenkatoren voor uw diensten betalen?
Neen.

2.
Krijgt u betaald door de( advocaten)kantoren voor het mee laten bieden?
Neen, dat zou onze reputatie bedreigen en onze zaken zeer snel doen eindigen. LBI werkt slechts in het belang van haar cliënt.

3.
Is er een bodemgrens voor een aanbesteding van juridische diensten?
Neen.

4.
Moeten advocatenkantoren / consultants zich registreren bij LBI alvorens zij kunnen deelnemen aan een aanbesteding?
Neen, wij willen de administratieve rompslomp tot een minimum beperken. Bij iedere aanbesteding wordt onderzocht welke
kantoren gekwalificeerd zijn om uitgenodigd te worden om deel te nemen aan de aanbesteding. De opdrachtgever speelt hierin ook
een belangrijke rol.

5.
Hoe wordt uw tarief berekend?
Zie hoofdstuk tarieven. Voorwaarden

6.
Verricht LBI ook benchmark activiteiten / aanbestedingen in andere talen dan Nederlands?
Ja, we beperken ons thans tot Engels, Frans en Duits. Vanaf 2005 worden de zelfde diensten ook verricht in Spaans, Portugees, Deens,
Noors en Zweeds.

7.
Hoeveel tijd is er gemoeid met het voorbereiden van een RFP (uitnodiging tot het doen van een aanbod) en het uitvoeren van het
aanbestedingproces?

Dit is sterk afhankelijk van ingewikkeldheid van de zaak waarvoor een RFP wordt gevraagd maar varieert van enkele (2) dagen tot een
aantal weken. (Advocaten) kantoren moet voldoende tijd worden gegund om te reageren. In zaken met een gemiddelde complexiteit
zal doorgaans twee weken voldoende zijn om op een RFP te reageren.

8.
Wie beslist welk kantoor wordt gekozen?
Dat is altijd de client. LBI is slechts een middel om de client een duidelijk beeld te geven van de markt voor de gewenste diensten.

9.
Moet de goedkoopste bieder worden gekozen?
Neen, de cliënt bepaalt steeds wie gekozen wordt. Ook de hoogst biedende zou kunnen worden gekozen.

10
.Kunt u mij ook helpen als ik bijvoorbeeld een advocaat in Kazakhstan nodig heb?
Ja, om vast te stellen wie de gewenste expertise bezit in Kazakhstan wordt onderzocht wie in dat land werkzaamheden verricht en
voor wie. Reputatie en track record worden nagegaan. De resultaten hiervan maken het mogelijk een benchmark studie of
aanbesteding te verrichten. Wij benaderen ook buitenlandse bedrijven of instanties zoals bijvoorbeeld de Wereldbank die daar reeds
lang gevestigd zijn. De ervaring leert dat zij doorgaans bereid zijn hun waardevolle ervaringen met ons te delen. Indien er voldoende
tijd is wordt ook ter plaatse onderzoek ingesteld in landen waar geen eigen correspondenten zijn. De tarieven kunnen in dergelijke
gevallen tevoren worden aangepast.
NL
EN
PT